საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის თანამდებობის პირებზე გაცემული პრემიები და სახელფასო დანამატები 2015 წელს

2015 წელს თანამდებობის პირებზე (ცალ-ცალკე სახელისა და გვარის მითითებით) დარიცხული პრემიებისა და სახელფასო დანამატების ოდენობა თვეების მიხედვით.

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები სახელფასო ფონდები და პრემიები
გამგზავნი IDFI
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

19.08.2015

სტატუსი დასრულებული
დანართები

OPD0815-253.docx

მოთხოვნა

OPD0815-253-პრემიები და დანამატები.pdf

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
18.09.2015 საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის თანამდებობის პირებზე გაცემული პრემიები და სახელფასო დანამატები 2015 წელს საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია

   OPD0815-253-პრემიები და დანამატები.pdf

სრულყოფილი ინფორმაცია