საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის თანამდებობის პირების მიერ "როუმინგულ მომსახურებაზე" გაწეული ხარჯები

2015 წელს თანამდებობის პირების (ცალ-ცალკე სახელისა და გვარის მითითებით) მიერ ე.წ. "როუმინგულ მომსახურებაზე" გაწეული ხარჯები. 

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები საკომუნიკაციო ხარჯები
გამგზავნი IDFI
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

19.08.2015

სტატუსი დასრულებული
დანართები

OPD0815-253.docx

მოთხოვნა

OPD0815-253-როუმინგული მომსახურება.pdf

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
18.09.2015 საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის თანამდებობის პირების მიერ "როუმინგულ მომსახურებაზე" გაწეული ხარჯები საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია

   OPD0815-253-როუმინგული მომსახურება.pdf

სრულყოფილი ინფორმაცია