საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის გადაუდებელი შესყიდვების შესახებ

2015 წელს გადაუდებელი აუცილებლობით განხორციელებული შესყიდვების სია, შესყიდვების სახეობის, მოცულობის, ობიექტისა და თანხის მითითებით. 

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები შესყიდვები და ტენდერები
გამგზავნი IDFI
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

19.08.2015

სტატუსი დასრულებული
დანართები

OPD0815-253.docx

მოთხოვნა

OPD0815-253-გადაუდებელი შესყიდვების სია.pdf

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
18.09.2015 საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის გადაუდებელი შესყიდვების შესახებ საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია

   OPD0815-253-გადაუდებელი შესყიდვების სია.pdf

სრულყოფილი ინფორმაცია