საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის თანამდებობის პირების სამუშაო გამოცდილება

2015 წელს დასაქმებული თანამდებობის პირების სამუშაო გამოცდილების (CV) შესახებ ინფორმაცია. 

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები ქონებრივი დეკლარაციები და CV
გამგზავნი IDFI
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

19.08.2015

სტატუსი დასრულებული
დანართები

OPD0815-253.docx

მოთხოვნა

OPD0815-2530-CV.pdf

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
18.09.2015 საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის თანამდებობის პირების სამუშაო გამოცდილება საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია

   OPD0815-2530-CV.pdf

სრულყოფილი ინფორმაცია