2015 წელს ბიუჯეტში ცვლილებების შეტანასთან დაკავშირებით ფინანსთა სამინისტროსა და საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციას შორის მიმოწერა

2015 წელს ადმინისტრაციის ბიუჯეტში ცვლილებების შეტანასთან დაკავშირებით საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსთან არსებული მიმოწერის (მათ შორის ელექტრონული მიმოწერის) ასლები.

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები საქმიანი წერილი
გამგზავნი IDFI
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

19.08.2015

სტატუსი დასრულებული
დანართები

OPD0815-253.docx

მოთხოვნა

OPD0815-253-ცვლილებები ბიუჯეტში.pdf

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
18.09.2015 2015 წელს ბიუჯეტში ცვლილებების შეტანასთან დაკავშირებით ფინანსთა სამინისტროსა და საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციას შორის მიმოწერა საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია

   OPD0815-253-ცვლილებები ბიუჯეტში.pdf

სრულყოფილი ინფორმაცია