საქართველოს პარლამენტის აპარატის თანამდებობის პირებზე 2015 წელს დარიცხული პრემიებისა და დანამატების ოდენობა

2015 წელს პარლამენტის აპარატის თანამდებობის პირებზე (ცალ-ცალკე სახელისა და გვარის მითითებით) დარიცხული პრემიებისა და სახელფასო დანამატების ოდენობა. 

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები სახელფასო ფონდები და პრემიები
გამგზავნი IDFI
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

19.08.2015

სტატუსი დასრულებული
დანართები

OPD0815-254.docx

მოთხოვნა

OPD0815-254-თანამდებობის პირთა პრემიები და დანამატები.pdf

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
03.09.2015 საქართველოს პარლამენტის აპარატის თანამდებობის პირებზე 2015 წელს დარიცხული პრემიებისა და დანამატების ოდენობა საქართველოს პარლამენტი

   OPD0815-254-თანამდებობის პირთა პრემიები და დანამატები.pdf

სრულყოფილი ინფორმაცია