საქართველოს პარლამენტის წევრების მიერ "როუმინგულ" მომსახურებაზე 2015 წელს გაწეული ხარჯები

2015 წელს პარლამენტის წევრების (ცალ-ცალკე სახელისა და გვარის მითითებით) მიერ ე.წ. "როუმინგულ" მომსახურებაზე გაწეული ხარჯები. 

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები საკომუნიკაციო ხარჯები
გამგზავნი IDFI
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

19.08.2015

სტატუსი დასრულებული
დანართები

OPD0815-254.docx

მოთხოვნა

OPD0815-254-როუმინგული მომსახურების ხარჯები.pdf

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
03.09.2015 საქართველოს პარლამენტის წევრების მიერ "როუმინგულ" მომსახურებაზე 2015 წელს გაწეული ხარჯები საქართველოს პარლამენტი

   OPD0815-254-როუმინგული მომსახურების ხარჯები.pdf

სრულყოფილი ინფორმაცია