საქართველოს პარლამენტის აპარატის განთავისუფლებულ თანამშრომელთა რაოდენობა 2015 წელს

2015 წელს პარლამენტის აპარატიდან განთავისუფლებულ თანამშრომელთა რაოდენობა განთავისუფლების მიზეზების მიხედვით.

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები საშტატო ნუსხა და თანამდებობრივი სარგო
გამგზავნი IDFI
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

19.08.2015

სტატუსი დასრულებული
დანართები

OPD0815-254.docx

მოთხოვნა

OPD0815-254-განთავისუფლებულ თანამშრომელთა რაოდენობა.pdf

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
03.09.2015 საქართველოს პარლამენტის აპარატის განთავისუფლებულ თანამშრომელთა რაოდენობა 2015 წელს საქართველოს პარლამენტი

   OPD0815-254-განთავისუფლებულ თანამშრომელთა რაოდენობა.pdf

სრულყოფილი ინფორმაცია