საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის თანამდებობის პირებზე დარიცხული სახელფასო დანამატების ოდენობა 2015 წელს

2015 წელს თანამდებობის პირებზე (ცალ-ცალკე სახელისა და გვარის მითითებით) დარიცხული სახელფასო დანამატების ოდენობა თვეების მიხედვით. 

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები სახელფასო ფონდები და პრემიები
გამგზავნი IDFI
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

19.08.2015

სტატუსი დასრულებული
დანართები

OPD0815-252.docx

მოთხოვნა

OPD0815-252-სახელფასო დანამატები.pdf

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
10.12.2015 საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის თანამდებობის პირებზე დარიცხული სახელფასო დანამატების ოდენობა 2015 წელს საქართველოს მთავრობის კანცელარია

   OPD0815-252-სახელფასო დანამატები.pdf

სრულყოფილი ინფორმაცია