შტატგარეშე მოსამსახურეებისთვის დარიცხული შრომის ანაზღაურების ოდენობა საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციაში

 2015 წელს  შტატგარეშე მოსამსახურეებისათვის დარიცხული შრომის ანაზღაურების ოდენობა, მათ შორის  ინფორმაცია დარიცხული პრემიებისა და სახელფასო დანამატების შესახებ (ცალ-ცალკე)

 

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები სახელფასო ფონდები და პრემიები
გამგზავნი IDFI
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

19.08.2015

სტატუსი დასრულებული
დანართები

OPD0815-252.docx

მოთხოვნა

OPD0815-252-შტატგარეშე მოსამსახურეთა შრომის ანაზღაურება.pdf

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
10.12.2015 შტატგარეშე მოსამსახურეებისთვის დარიცხული შრომის ანაზღაურების ოდენობა საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციაში საქართველოს მთავრობის კანცელარია

   OPD0815-252-შტატგარეშე მოსამსახურეთა შრომის ანაზღაურება.pdf

ნაწილობრივი ინფორმაცია