დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის გამგეობის თანამშრომლებზე დარიცხული პრემიების ოდენობა 2014 წელს

2014 წელს თანამშრომლებზე (საერთო რაოდენობა) დარიცხული პრემიების ოდენობა თვეების მიხედვით. 

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები სახელფასო ფონდები და პრემიები
გამგზავნი IDFI
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

20.03.2015

სტატუსი დასრულებული
დანართები

OPD0315-103.docx

მოთხოვნა

OPD0315-103-თანამშრომლებზე გაცემული პრემიები.pdf

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
30.03.2015 დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის გამგეობის თანამშრომლებზე დარიცხული პრემიების ოდენობა 2014 წელს დედოფლისწყაროს გამგეობა

   OPD0315-103-თანამშრომლებზე გაცემული პრემიები.pdf

სრულყოფილი ინფორმაცია