დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის გამგეობის გადაუდებელი აუცილებლობით განხორციელებული შესყიდვების შესახებ

2014 წელს გადაუდებელი აუცილებლობით განხორციელებული შესყიდვების სია, შესყიდვის სახეობის, მოცულობის, ობიექტისა და თანხის მითითებით. 

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები შესყიდვები და ტენდერები
გამგზავნი IDFI
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

20.03.2015

სტატუსი დასრულებული
დანართები

OPD0315-103.docx

მოთხოვნა

OPD0315-103-გადაუდებელი აუცილებლობით განხორციელებული შესყიდვები.pdf

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
30.03.2015 დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის გამგეობის გადაუდებელი აუცილებლობით განხორციელებული შესყიდვების შესახებ დედოფლისწყაროს გამგეობა

   OPD0315-103-გადაუდებელი აუცილებლობით განხორციელებული შესყიდვები.pdf

სრულყოფილი ინფორმაცია