დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის გამგეობის მიერ საჯარო ბიბლიოთეკებისათვის გამოყოფილი თანხები

2014 წელს (ფაქტი) და 2015 წელს (გეგმა) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან საჯარო ბიბლიოთეკებისათვის (თითოეულ საჯარო ბიბლიოთეკაზე ცალ-ცალკე) გამოყოფილი თანხები. 

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები საბიუჯეტო სახსრების მართვა
გამგზავნი IDFI
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

20.03.2015

სტატუსი დასრულებული
დანართები

OPD0315-103.docx

მოთხოვნა

OPD0315-103-საჯარო ბიბლიოთეკების დაფინანსება.pdf

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
30.03.2015 დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის გამგეობის მიერ საჯარო ბიბლიოთეკებისათვის გამოყოფილი თანხები დედოფლისწყაროს გამგეობა

   OPD0315-103-საჯარო ბიბლიოთეკების დაფინანსება.pdf

ნაწილობრივი ინფორმაცია