დმანისის მუნიციპალიტეტის გამგეობის თანამდებობის პირების სამუშაო გამოცდილება

2014 წელს დასაქმებული და განთავისუფლებული თანამდებობის პირების სამუშაო გამოცდილების ( CV) შესახებ ინფორმაცია. 

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები ქონებრივი დეკლარაციები და CV
გამგზავნი IDFI
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

20.03.2015

სტატუსი დასრულებული
დანართები

OPD0315-104.docx

მოთხოვნა

OPD0315-104-თანამდებობის პირების სამუშაო გამოცდილება.pdf

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
20.04.2015 დმანისის მუნიციპალიტეტის გამგეობის თანამდებობის პირების სამუშაო გამოცდილება დმანისის გამგეობა

   OPD0315-104-თანამდებობის პირების სამუშაო გამოცდილება.pdf

სრულყოფილი ინფორმაცია