თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის გამგეობის თანამშრომელთა რაოდენობა გენდერულ ჭრილში

1) დღეის მდგომარეობით შტატით გათვალისწინებულ და შტატგარეშე თანამშრომელთა (ცალ-ცალკე) რაოდენობა გენდერულ ჭრილში (მამაკაცთა და ქალთა რაოდენობა).
2) დღეის მდგომარეობით ხელმძღვანელ პოზიციებზე (განყოფილების უფროსი და ზემოთ) დასაქმებულთა რაოდენობა გენდერულ ჭრილში (მამაკაცთა და ქალთა რაოდენობა).

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები გენდერული მონაცემები
გამგზავნი IDFI
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

20.03.2015

სტატუსი დასრულებული
დანართები

OPD0315-108.docx

მოთხოვნა

OPD0315-108-თანამშრომელთა რაოდენობა გენდერულ ჭრილში.pdf

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
02.04.2015 თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის გამგეობის თანამშრომელთა რაოდენობა გენდერულ ჭრილში თეთრიწყაროს გამგეობა

   OPD0315-108-თანამშრომელთა რაოდენობა გენდერულ ჭრილში.pdf

სრულყოფილი ინფორმაცია