თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის გამგეობის განთავისუფლებულ თანამშრომელთა რაოდენობა 2014 წელს

2014 წელს განთავისუფლებულ თანამშრომელთა რაოდენობა განთავისუფლების მიზეზების მიხედვით. 

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები საშტატო ნუსხა და თანამდებობრივი სარგო
გამგზავნი IDFI
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

20.03.2015

სტატუსი დასრულებული
დანართები

OPD0315-108.docx

მოთხოვნა

OPD0315-108-განთავისუფლებულ თანამშრომელთა რაოდენობა.pdf

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
02.04.2015 თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის გამგეობის განთავისუფლებულ თანამშრომელთა რაოდენობა 2014 წელს თეთრიწყაროს გამგეობა

   OPD0315-108-განთავისუფლებულ თანამშრომელთა რაოდენობა.pdf

სრულყოფილი ინფორმაცია