ახალციხის მუნიციპალიტეტის თანამდებობის პირებზე გაცემული პრემია

 2014-2015 წლებში თანამდებობის პირებზე (ცალ-ცალკე სახელისა და გვარის მითითებით) დარიცხული პრემიების ოდენობა თვეების მიხედვით

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები სახელფასო ფონდები და პრემიები
გამგზავნი IDFI
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

20.08.2015

სტატუსი დასრულებული
დანართები

OPD0815-270.docx

მოთხოვნა

თანამდებობის პირებზე დარიცხული პრემია.pdf

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
02.09.2015 ახალციხის მუნიციპალიტეტის თანამდებობის პირებზე გაცემული პრემია ახალციხის გამგეობა

   თანამდებობის პირებზე დარიცხული პრემია.pdf

სრულყოფილი ინფორმაცია