ახალციხის მუნიციპალიტეტის გადაუდებელი აუცილებლობით განხორციელებული შესყიდვების სია

2014-2015 წლებში (ცალ-ცალკე წლების მიხედვით) გადაუდებელი აუცილებლობით განხორციელებული შესყიდვების სია, შესყიდვის სახეობის, მოცულობის, ობიექტისა და თანხის მითითებით

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები სახელფასო ფონდები და პრემიები
გამგზავნი IDFI
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

20.08.2015

სტატუსი დასრულებული
დანართები

OPD0815-270.docx

მოთხოვნა

გადაუდებელი აუცილებლობით განხორციელებული შესყიდვების სია.pdf

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
02.09.2015 ახალციხის მუნიციპალიტეტის გადაუდებელი აუცილებლობით განხორციელებული შესყიდვების სია ახალციხის გამგეობა

   გადაუდებელი აუცილებლობით განხორციელებული შესყიდვების სია.pdf

სრულყოფილი ინფორმაცია