ახალციხის თანამდებობის პირებზე პრემიების გაცემის შესახებ სამართლებრივი აქტები

2014-2015 წლებში  თანამდებობის პირებზე პრემიებისა და სახელფასო დანამატების გაცემის შესახებ  სამართლებრივი აქტების, მისი დანართების  და მოხსენებითი ბარათების ასლები

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები ბრძანებები, განკარგულებები, აქტები და სხვ.
გამგზავნი IDFI
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

20.08.2015

სტატუსი დასრულებული
დანართები

OPD0815-270.docx

მოთხოვნა

სამართლებრივი აქტები.pdf

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
02.09.2015 ახალციხის თანამდებობის პირებზე პრემიების გაცემის შესახებ სამართლებრივი აქტები ახალციხის გამგეობა

   სამართლებრივი აქტები.pdf

სრულყოფილი ინფორმაცია