ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის აუდიტორული შემოწმების აქტები

2014 წელს განხორციელებული აუდიტორული შემოწმების (შიდა, გარე, სახელმწიფო და არასახელმწიფო) აქტები. 

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები აუდიტის ანგარიშები
გამგზავნი IDFI
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

20.03.2015

სტატუსი დასრულებული
დანართები

OPD0315-113.docx

მოთხოვნა

OPD0315-113-აუდიტორული შემოწმების აქტები.pdf

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
30.03.2015 ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის აუდიტორული შემოწმების აქტები ლანჩხუთის გამგეობა

   OPD0315-113-აუდიტორული შემოწმების აქტები.pdf

სრულყოფილი ინფორმაცია