ახალციხის გამგეობის თანამშრომლებზე დარიცხული პრემიების ოდენობა

2014-2015 წლებში  თანამშრომლებზე (საერთო ოდენობა) დარიცხული პრემიების ოდენობა თვეების მიხედვით

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები სახელფასო ფონდები და პრემიები
გამგზავნი IDFI
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

20.08.2015

სტატუსი დასრულებული
დანართები

OPD0815-270.docx

მოთხოვნა

თანამშრომლებზე დარიცხული პრემია.pdf

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
02.09.2015 ახალციხის გამგეობის თანამშრომლებზე დარიცხული პრემიების ოდენობა ახალციხის გამგეობა

   თანამშრომლებზე დარიცხული პრემია.pdf

ნაწილობრივი ინფორმაცია