ახალციხის გამგეობის სამივლინებო ხარჯები

2014-2015  წლებში    (ცალ-ცალკე წლების მიხედვით)   თანამდებობის პირების  ქვეყნის  გარეთ   განხორციელებულ   ოფიციალურ  და  სამუშაო ვიზიტებზე  გაწეული  სამივლინებო   ხარჯების  (სასტუმრო,  მგზავრობა, დღიური და სხვა)   შესახებ  ჩაშლილი ინფორმაცია (ხარჯვითი კატეგორიების მიხედვით),  მივლინების  თარიღის,  მივლინების  მიზნისა და  ქვეყნის მითითებით

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები საბიუჯეტო სახსრების მართვა
გამგზავნი IDFI
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

20.08.2015

სტატუსი დასრულებული
დანართები

OPD0815-270.docx

მოთხოვნა

ოფიციალური ვიზიტი.pdf

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
02.09.2015 ახალციხის გამგეობის სამივლინებო ხარჯები ახალციხის გამგეობა

   ოფიციალური ვიზიტი.pdf

სრულყოფილი ინფორმაცია