ახალციხის გამგეობიდან გათავისუფლებულ თანამშრომელთა რაოდენობა

2014-2015 წლებში (ცალ-ცალკე წლების მიხედვით) განთავისუფლებულ თანამშრომელთა რაოდენობა განთავისუფლების მიზეზების მიხედვით

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები საშტატო ნუსხა და თანამდებობრივი სარგო
გამგზავნი IDFI
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

20.08.2015

სტატუსი დასრულებული
დანართები

OPD0815-270.docx

მოთხოვნა

განთავისუფლებულ თანამშრომელთა რაოდენობა.pdf

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
02.09.2015 ახმეტელის გამგეობიდან გათავისუფლებულ თანამშრომელთა რაოდენობა ახალციხის გამგეობა

   განთავისუფლებულ თანამშრომელთა რაოდენობა.pdf

სრულყოფილი ინფორმაცია