საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვა იუსტიციის უმაღლესი საბჭოდან

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები სხვა საჯარო ინფორმაცია , სტატისტიკური მონაცემები
გამგზავნი GYLA
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

11.11.2015

სტატუსი დასრულებული
დანართები

578.......pdf

მოთხოვნა

578.15pas.PDF

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
11.11.2015 საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვა იუსტიციის უმაღლესი საბჭოდან იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

   578.15pas.PDF

ნაწილობრივი ინფორმაცია