საჯარო ინფორმაციის გაცემის თაობაზე

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები სხვა საჯარო ინფორმაცია
გამგზავნი GYLA
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

17.11.2015

სტატუსი დასრულებული
დანართები

g579.15....PDF

მოთხოვნა

579.15pas.PDF

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად