ჯორჯიან მანგანეზთან კომუნიკაციის შესახებ საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნის თაობაზე

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები სხვა საჯარო ინფორმაცია , საჯარო ინფორმაციის გაცემის ანგარიშები
გამგზავნი GA
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

20.01.2016

სტატუსი დასრულებული
დანართები

ჯორჯიან_მანგანეზი_კომუნიკაციის_თაობაზე.pdf

მოთხოვნა

734.pdf

პასუხი

1.pdf

პასუხი

2.pdf

პასუხი

3.pdf

პასუხი

5.pdf

პასუხი

4.pdf

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
04.02.2016 ჯორჯიან მანგანეზთან კომუნიკაციის შესახებ საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნის თაობაზე გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო

   734.pdf
   1.pdf
   2.pdf
   3.pdf
   5.pdf
   4.pdf

სრულყოფილი ინფორმაცია