გარდაბანის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში გაცემული პრემიები 2015 წელს

1)   2015 წელს თანამდებობის პირებზე (ცალ-ცალკე სახელისა და გვარის მითითებით) დარიცხული პრემიების ოდენობა თვეების მიხედვით;

2)   2015  წელს თანამშრომლებზე (საერთო ოდენობა) დარიცხული პრემიების ოდენობა თვეების მიხედვით;

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები სახელფასო ფონდები და პრემიები
გამგზავნი IDFI
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

19.08.2015

სტატუსი დასრულებული
დანართები

OPD0815-133.docx

მოთხოვნა

OPD0815-133-premiebi.pdf

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
21.01.2016 გარდაბანის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში გაცემული პრემიები 2015 წელს გარდაბნის გამგეობა

   OPD0815-133-premiebi.pdf

სრულყოფილი ინფორმაცია