გასული წლის ანგარიშისა და სამომავლო გეგმების ამსახველი დოკუმენტის მოთხოვნის თაობაზე

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი3

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები საჯარო ინფორმაციის გაცემის ანგარიშები
გამგზავნი GA
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

29.01.2016

სტატუსი
დანართები

მერიის_გამწვანების_სამსახურს_ანგარიშის_თაობაზე.pdf

მოთხოვნა

ბიუჯეტი და სამომავლო გეგმები1.ppt

პასუხი

meria.pdf

პასუხი

მერიის გამწვანების სამსახურს_ანგარიშის თაობაზე_2.pdf

მოთხოვნა

aslis_mosakrebeli.pdf

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
21.06.2016 გასული წლის ანგარიშისა და სამომავლო გეგმების ამსახველი დოკუმენტის მოთხოვნის თაობაზე თბილისის მერია

   ბიუჯეტი და სამომავლო გეგმები1.ppt
   meria.pdf

სრულყოფილი ინფორმაცია
14.06.2016 გასული წლის ანგარიშისა და სამომავლო გეგმების ამსახველი დოკუმენტის განმეორებით მოთხოვნის თაობაზე

   მერიის გამწვანების სამსახურს_ანგარიშის თაობაზე_2.pdf

17.02.2016 გასული წლის ანგარიშისა და სამომავლო გეგმების ამსახველი დოკუმენტის მოთხოვნის თაობაზე თბილისის მერია

   aslis_mosakrebeli.pdf

ასლის მოსაკრებლის მოთხოვნა