2015 წლის #1973 განკარგულების შესრულების შესახებ ინფორმაციის მოთხოვნის თაობაზე

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები ბრძანებები, განკარგულებები, აქტები და სხვ. , საჯარო ინფორმაციის გაცემის ანგარიშები
გამგზავნი GA
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

02.02.2016

სტატუსი დასრულებული
დანართები

სოფლის_მეურნეობის_სამინისტროს_2_2_2016.pdf

მოთხოვნა

დანართი 3.rar

პასუხი

sursatis_erovnuli_saagento_pasuxi.pdf

პასუხი

დანართი 1.rar

პასუხი

დანართი 2.rar

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
16.02.2016 2015 წლის #1973 განკარგულების შესრულების შესახებ ინფორმაციის მოთხოვნის თაობაზე სურსათის ეროვნული სააგენტო

   დანართი 3.rar
   sursatis_erovnuli_saagento_pasuxi.pdf
   დანართი 1.rar
   დანართი 2.rar

სრულყოფილი ინფორმაცია