საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის როუმინგული ხარჯები

2012-2015 წლებში (ცალ-ცალკე)   ხელმძღვანელის და მისი მოადგილეების (ცალ-ცალკე სახელისა და გვარის მითითებით) მიერ ე.წ. „როუმინგულ“ მომსახურებაზე გაწეული  ხარჯები

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები საკომუნიკაციო ხარჯები
გამგზავნი IDFI
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

13.10.2015

სტატუსი დასრულებული
დანართები

OPD1015-003.docx

მოთხოვნა

როუმინგული ხარჯები.xlsx

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
24.11.2015 საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის როუმინგული ხარჯები საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია

   როუმინგული ხარჯები.xlsx

სრულყოფილი ინფორმაცია