საჯარო ინფორმაციის გაცემის თაობაზე

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები
გამგზავნი GYLA
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

14.01.2016

სტატუსი დასრულებული
დანართები

გ-04.09-16.PDF

მოთხოვნა

პას.გ-04.09-16.PDF

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
14.01.2016 საჯარო ინფორმაციის გაცემის თაობაზე საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო

   პას.გ-04.09-16.PDF

სრულყოფილი ინფორმაცია