საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვა საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოსგან

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები სხვა საჯარო ინფორმაცია
გამგზავნი GYLA
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

21.01.2016

სტატუსი დასრულებული
დანართები

გ-04.17-16.PDF

მოთხოვნა

გ-04.17-16პას.PDF

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
21.01.2016 საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვა საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოსგან იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

   გ-04.17-16პას.PDF

სრულყოფილი ინფორმაცია