ბაღდათის გამგეობის მიერ გადაუდებელი აუცილებლობით განხორციელებული შესყიდვების სია

2015  წელს გადაუდებელი აუცილებლობით განხორციელებული შესყიდვების სია, შესყიდვის სახეობის, მოცულობის, ობიექტისა და თანხის მითითებით

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები საბიუჯეტო სახსრების მართვა
გამგზავნი IDFI
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

19.08.2015

სტატუსი დასრულებული
დანართები

OPD0815-130.docx

მოთხოვნა

გადაუდებელი აუცილებლობით განხორციელებული შესყიდვების სია.pdf

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
02.09.2015 ბაღდათის გამგეობის მიერ გადაუდებელი აუცილებლობით განხორციელებული შესყიდვების სია ბაღდათის გამგეობა

   გადაუდებელი აუცილებლობით განხორციელებული შესყიდვების სია.pdf

სრულყოფილი ინფორმაცია