საჯარო ინფორმაციის გაცემის თაობაზე

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები სხვა საჯარო ინფორმაცია
გამგზავნი GYLA
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

15.02.2016

სტატუსი დასრულებული
დანართები

გ-04.54-16.PDF

მოთხოვნა

გ-04.54-16.პას..PDF

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
15.02.2016 საჯარო ინფორმაციის გაცემის თაობაზე სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო

   გ-04.54-16.პას..PDF

სრულყოფილი ინფორმაცია