სამინისტროს მიერ შემუშავებული ზოგიერთი კანონპროექტის შესახებ საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნის თაობაზე

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები ბრძანებები, განკარგულებები, აქტები და სხვ. , საჯარო ინფორმაციის გაცემის ანგარიშები
გამგზავნი GA
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

15.03.2016

სტატუსი დასრულებული
დანართები

ინფორმაცია შემუშავების პროცესში მყოფი კანონპროექტების შესახებ_15 მარტი 2016.pdf

მოთხოვნა

danartebi.rar

პასუხი

2417.pdf

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
01.04.2016 სამინისტროს მიერ შემუშავებული ზოგიერთი კანონპროექტის შესახებ საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნის თაობაზე გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო

   danartebi.rar
   2417.pdf

სრულყოფილი ინფორმაცია