გურჯაანის გამგეობის თანამდებობის პირებზე გაცემული პრემია

2015 წელს თანამდებობის პირებზე (ცალ-ცალკე სახელისა და გვარის მითითებით) დარიცხული პრემიების ოდენობა თვეების მიხედვით

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები სახელფასო ფონდები და პრემიები
გამგზავნი IDFI
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

20.08.2015

სტატუსი დასრულებული
დანართები

OPD0815-134.docx

მოთხოვნა

თანამდებობის პირებზე გაცემული პრემია.PDF

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
01.09.2015 გურჯაანის გამგეობის თანამდებობის პირებზე გაცემული პრემია გურჯაანის გამგეობა

   თანამდებობის პირებზე გაცემული პრემია.PDF

სრულყოფილი ინფორმაცია