გურჯაანის გამგეობის თანამშრომლებზე გაცემული პრემიები

2015  წელს თანამშრომლებზე (საერთო ოდენობა) დარიცხული პრემიების ოდენობა თვეების მიხედვით

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები სახელფასო ფონდები და პრემიები
გამგზავნი IDFI
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

20.08.2015

სტატუსი დასრულებული
დანართები

OPD0815-134.docx

მოთხოვნა

თანამშრომლებზე დარიცხული პრემიები.PDF

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
01.09.2015 გურჯაანის გამგეობის თანამშრომლებზე გაცემული პრემიები გურჯაანის გამგეობა

   თანამშრომლებზე დარიცხული პრემიები.PDF

სრულყოფილი ინფორმაცია