გურჯაანის გამგეობის გადაუდებელი აუცილებლობით განხორციელებული შესყიდვები

2015  წელს გადაუდებელი აუცილებლობით განხორციელებული შესყიდვების სია, შესყიდვის სახეობის, მოცულობის, ობიექტისა და თანხის მითითებით 

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები შესყიდვები და ტენდერები
გამგზავნი IDFI
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

20.08.2015

სტატუსი დასრულებული
დანართები

OPD0815-134.docx

მოთხოვნა

გადაუდებელი აუცილებლობით განხორციელებული შესყიდვები.PDF

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
01.09.2015 გურჯაანის გამგეობის გადაუდებელი აუცილებლობით განხორციელებული შესყიდვები გურჯაანის გამგეობა

   გადაუდებელი აუცილებლობით განხორციელებული შესყიდვები.PDF

სრულყოფილი ინფორმაცია