გურჯაანის გამგეობის მიერ შესყიდული ავტომობილები

2015 წელს შესყიდული ავტომობილების ჩამონათვალი (ავტომობილის მოდელის, ავტომობილის გამოშვების წელის,  შესყიდვის თარიღის და შესყიდვის ფასის  მითითებით)

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები ავტოპარკის ხარჯები
გამგზავნი IDFI
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

20.08.2015

სტატუსი დასრულებული
დანართები

OPD0815-134.docx

მოთხოვნა

შესყიდული ავტომობილები.PDF

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
01.09.2015 გურჯაანის გამგეობის მიერ შესყიდული ავტომობილები გურჯაანის გამგეობა

   შესყიდული ავტომობილები.PDF

სრულყოფილი ინფორმაცია