დედოფლისწყაროს მრავალშვილიანი ოჯახებისთვის მოქმედი სოციალური შეღავათების ჩამონათვალი

დღეის მდგომარეობით მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის (4 და მეტი შვილი)  მოქმედი  სოციალური შეღავათების ჩამონათვალი და აღნიშნული შეღავათების ბენეფიციართა რაოდენობა

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები სტატისტიკური მონაცემები
გამგზავნი IDFI
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

19.08.2015

სტატუსი დასრულებული
დანართები

OPD0815-135.docx

მოთხოვნა

მრ.ოჯახებისთვის მოქმედი სოციალური შეღავათბი.pdf

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
27.08.2015 დედოფლისწყაროს მრავალშვილიანი ოჯახებისთვის მოქმედი სოციალური შეღავათების ჩამონათვალი დედოფლისწყაროს გამგეობა

   მრ.ოჯახებისთვის მოქმედი სოციალური შეღავათბი.pdf

სრულყოფილი ინფორმაცია