დედოფლისწყაროს მრავალშვილიან ოჯახების სოციალურ დახმარებაზე გაწეული ხარჯები

2003-2015 წლებში (ცალ-ცალკე წლების მიხედვით) მრავალშვილიანი ოჯახების (4 და მეტი შვილი)  სოციალურ  დახმარებაზე  გაწეული ხარჯები

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები სტატისტიკური მონაცემები
გამგზავნი IDFI
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

19.08.2015

სტატუსი დასრულებული
დანართები

OPD0815-135.docx

მოთხოვნა

სოციალურ დახმარებაზე გაწეული ხარჯები.pdf

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
27.08.2015 დედოფლისწყაროს მრავალშვილიან ოჯახების სოციალურ დახმარებაზე გაწეული ხარჯები დედოფლისწყაროს გამგეობა

   სოციალურ დახმარებაზე გაწეული ხარჯები.pdf

სრულყოფილი ინფორმაცია