დმანისის გამგეობის თანამშრომლებზე დარიცხული პრემიები

2015  წელს თანამშრომლებზე (საერთო ოდენობა) დარიცხული პრემიების ოდენობა თვეების მიხედვით

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები სახელფასო ფონდები და პრემიები
გამგზავნი IDFI
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

19.08.2015

სტატუსი დასრულებული
დანართები

OPD0815-136.docx

მოთხოვნა

თანამშრომლებზე დარიცხული პრემიები.pdf

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
31.08.2015 ბოლნისის გამგეობის თანამშრომლებზე დარიცხული პრემიები ბოლნისის გამგეობა

   თანამშრომლებზე დარიცხული პრემიები.pdf

სრულყოფილი ინფორმაცია