მთავრობის განკარგულებების გამოცემისათვის ჩატარებული ადმინისტრაციული წარმოების მასალების მოთხოვნის თაობაზე

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები ბრძანებები, განკარგულებები, აქტები და სხვ. , საჯარო ინფორმაციის გაცემის ანგარიშები
გამგზავნი GA
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

29.03.2016

სტატუსი
დანართები

განკარგულებების წარმოების მასალები_507_29 მარტი 2016.pdf

მოთხოვნა

pasuxi_11300.pdf

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
07.04.2016 მთავრობის განკარგულებების გამოცემისათვის ჩატარებული ადმინისტრაციული წარმოების მასალების მოთხოვნის თაობაზე საქართველოს მთავრობის კანცელარია

   pasuxi_11300.pdf

სრულყოფილი ინფორმაცია, ასლის მოსაკრებლის მოთხოვნა