თეთრიწყაროს გამგეობიდან გათავისუფლებულ თანამშრომელთა რაოდენობა

 2015 წელს განთავისუფლებულ თანამშრომელთა რაოდენობა განთავისუფლების მიზეზების მიხედვით

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები სტატისტიკური მონაცემები
გამგზავნი IDFI
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

21.08.2015

სტატუსი დასრულებული
დანართები

OPD0815-140.docx

მოთხოვნა

გამგეობიდან გათავისუფლებულ თანამშრომელთა რაოდენობა.pdf

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
31.08.2015 თეთრიწყაროს გამგეობიდან გათავისუფლებულ თანამშრომელთა რაოდენობა თეთრიწყაროს გამგეობა

   გამგეობიდან გათავისუფლებულ თანამშრომელთა რაოდენობა.pdf

სრულყოფილი ინფორმაცია