2015 წლის დეკემბერს და 2016 წლის იანვარ-თებერვალში საქართველოს მთავრობის მიერ გამოცემული გამოუქვეყნებელი განკარგულებების დასახელებები/სათაურები და მიღების თარიღების მოთხოვნის თაობაზე

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები ბრძანებები, განკარგულებები, აქტები და სხვ. , საჯარო ინფორმაციის გაცემის ანგარიშები
გამგზავნი GA
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

19.02.2016

სტატუსი დასრულებული
დანართები

წერილი_03-501.pdf

მოთხოვნა

pasuxi_6777.pdf

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
04.04.2016 2015 წლის დეკემბერს და 2016 წლის იანვარ-თებერვალში საქართველოს მთავრობის მიერ გამოცემული გამოუქვეყნებელი განკარგულებების დასახელებები/სათაურები და მიღების თარიღების მოთხოვნის თაობაზე საქართველოს მთავრობის კანცელარია

   pasuxi_6777.pdf

ნაწილობრივი ინფორმაცია