საქართველოს მთავრობის მიერ გამოცემული ზოგიერთი აქტის შესახებ საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნის თაობაზე

ცალკეული სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთების მიზნობრივი დანიშნულების ცვლილებებთან დაკავშირებული ინფორმაცია

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები ბრძანებები, განკარგულებები, აქტები და სხვ. , საჯარო ინფორმაციის გაცემის ანგარიშები
გამგზავნი GA
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

04.04.2016

სტატუსი
დანართები

GOVCH_land category changes_VIII request_4 April 2016.pdf

მოთხოვნა

pausxi_14320.pdf

პასუხი

786_opt.pdf

პასუხი

848_opt.pdf

პასუხი

889_opt.pdf

პასუხი

aktebi1.rar

პასუხი

aktebi2.rar

პასუხი

aktebi3.rar

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
22.04.2016 საქართველოს მთავრობის მიერ გამოცემული ზოგიერთი აქტის შესახებ საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნის თაობაზე საქართველოს მთავრობის კანცელარია

   pausxi_14320.pdf
   786_opt.pdf
   848_opt.pdf
   889_opt.pdf
   aktebi1.rar
   aktebi2.rar
   aktebi3.rar

სრულყოფილი ინფორმაცია