თეთრიწყაროს გამგეობიდან გათავისუფლებ თანამშრომელთა რაოდენობა

2015 წელს განთავისუფლებულ თანამშრომელთა რაოდენობა განთავისუფლების მიზეზების მიხედვით

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები საშტატო ნუსხა და თანამდებობრივი სარგო
გამგზავნი IDFI
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

21.08.2015

სტატუსი დასრულებული
დანართები

OPD0815-140.docx

მოთხოვნა

თანამშრომლებზე გაცემული პრემია.pdf

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
31.08.2015 თეთრიწყაროს გამგეობიდან გათავისუფლებ თანამშრომელთა რაოდენობა თეთრიწყაროს გამგეობა

   თანამშრომლებზე გაცემული პრემია.pdf

სრულყოფილი ინფორმაცია