#2 ადმინისტრაციული ხელშეკრულების გაფორმებასთან ჩატარებული ადმინისტრაციული წარმოების მასალები მოთხოვნის თაობაზე

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები ბრძანებები, განკარგულებები, აქტები და სხვ. , საჯარო ინფორმაციის გაცემის ანგარიშები
გამგზავნი GA
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

18.04.2016

სტატუსი
დანართები

09_01_190.pdf

მოთხოვნა

pasuxi_#2_gankargulebaze.pdf

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
25.04.2016 #2 ადმინისტრაციული ხელშეკრულების გაფორმებასთან ჩატარებული ადმინისტრაციული წარმოების მასალები მოთხოვნის თაობაზე კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო

   pasuxi_#2_gankargulebaze.pdf

სრულყოფილი ინფორმაცია