წიაღით სარგებლობის ლიცენზიების რეესტრის მოთხოვნის თაობაზე

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები საჯარო ინფორმაციის გაცემის ანგარიშები
გამგზავნი GA
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

18.04.2016

სტატუსი დასრულებული
დანართები

04-02-214.pdf

მოთხოვნა

რეესტრი წიაღზე.xls

პასუხი

3440.pdf

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
04.05.2016 წიაღით სარგებლობის ლიცენზიების რეესტრის მოთხოვნის თაობაზე გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო

   რეესტრი წიაღზე.xls
   3440.pdf

სრულყოფილი ინფორმაცია