საჯარო ინფორმაციის გაცემის თაობაზე

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები სხვა საჯარო ინფორმაცია , სტატისტიკური მონაცემები
გამგზავნი GYLA
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

11.03.2016

სტატუსი დასრულებული
დანართები

გ-04.117-16..PDF

მოთხოვნა

გ-04.117-16.პას..PDF

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
11.03.2016 საჯარო ინფორმაციის გაცემის თაობაზე საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო

   გ-04.117-16.პას..PDF

ათდღიანი ვადის მოთხოვნა